πραγματισμός

Μεταφράσεις

πραγματισμός

pragmatisme
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close