πραγματοποίηση

Μεταφράσεις

πραγματοποίηση

fruition (praɣmato'piisi)
ουσιαστικό θηλυκό
το να γίνεται κτ πραγματικότητα η πραγματοποίηση ονείρουσχεδίου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close