πρακτικά συνεδρίου

Μεταφράσεις

πρακτικά συνεδρίου

إِجْرَاءَاتٌ قَضَائِيَّة

πρακτικά συνεδρίου

řízení

πρακτικά συνεδρίου

retsforfølgelse

πρακτικά συνεδρίου

Vorgehensweise

πρακτικά συνεδρίου

proceedings

πρακτικά συνεδρίου

acciones, acto

πρακτικά συνεδρίου

tapahtumat

πρακτικά συνεδρίου

procédure

πρακτικά συνεδρίου

postupak

πρακτικά συνεδρίου

procedura

πρακτικά συνεδρίου

進行

πρακτικά συνεδρίου

소송 절차

πρακτικά συνεδρίου

gerechtelijke actie

πρακτικά συνεδρίου

framgangsmåte

πρακτικά συνεδρίου

postępowanie

πρακτικά συνεδρίου

procedimentos

πρακτικά συνεδρίου

судебное преследование

πρακτικά συνεδρίου

förfarande

πρακτικά συνεδρίου

การดำเนินการ

πρακτικά συνεδρίου

dava

πρακτικά συνεδρίου

vụ kiện

πρακτικά συνεδρίου

诉讼
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close