πρακτορείο

Μεταφράσεις

πρακτορείο

agency, bureauagence (prakto'rio)
ουσιαστικό ουδέτερο
εταιρεία που αναλαμβάνει έργο συγκέντρωσης και διανομής πρακτορείο εισιτηρίων πρακτορείο ειδήσεων
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close