πρακτορείο

Μεταφράσεις

πρακτορείο

agency, bureauagence (prakto'rio)
ουσιαστικό ουδέτερο
εταιρεία που αναλαμβάνει έργο συγκέντρωσης και διανομής πρακτορείο εισιτηρίων πρακτορείο ειδήσεων
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close