πραμάτεια

Μεταφράσεις

πραμάτεια

merchandise, wares

πραμάτεια

marchandise
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close