πραματευτής

Μεταφράσεις

πραματευτής

hawker, peddler
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close