πραξικόπημα

Μεταφράσεις

πραξικόπημα

převratcoup, coup d'étatgolpe del estadocoup d'état, coup d’Étatvallankaappausクーデターпереворотcolpo di stato (praksi'kopima)
ουσιαστικό ουδέτερο
στρατιωτικό κίνημα ανατροπής καθεστώτος
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close