πραότητα

Μεταφράσεις

πραότητα

(pra'otita)
ουσιαστικό θηλυκό
ηρεμία, ηπιότητα
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close