πρεζάκι

Μεταφράσεις

πρεζάκι

Junkie

πρεζάκι

junkie, junky

πρεζάκι

yonqui

πρεζάκι

junk

πρεζάκι

junkie
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close