πρες-παπιέ

Μεταφράσεις

πρες-παπιέ

těžítko

πρες-παπιέ

brevvægt

πρες-παπιέ

Briefbeschwerer

πρες-παπιέ

paperweight

πρες-παπιέ

pisapapeles

πρες-παπιέ

paperipaino

πρες-παπιέ

presse-papier

πρες-παπιέ

pritiskivač za papire

πρες-παπιέ

fermacarte

πρες-παπιέ

ペーパーウェイト

πρες-παπιέ

서진

πρες-παπιέ

presse-papier

πρες-παπιέ

brevpresse

πρες-παπιέ

przycisk do papieru

πρες-παπιέ

pesa-papéis, pisa-papéis

πρες-παπιέ

пресс-папье

πρες-παπιέ

brevpress

πρες-παπιέ

ที่ทับกระดาษ

πρες-παπιέ

kağıt ağırlığı

πρες-παπιέ

cái chặn giấy

πρες-παπιέ

纸镇
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close