πρεσβεύω

Μεταφράσεις

πρεσβεύω

(pre'zvevo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
πιστεύω πρεσβεύω μια θεωρία
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close