πρεσβυτεριανός

Μεταφράσεις

πρεσβυτεριανός

presbyterián, presbyteriánský

πρεσβυτεριανός

presbyterianer, presbyteriansk

πρεσβυτεριανός

Presbyterianer, presbyterianisch

πρεσβυτεριανός

Presbyterian

πρεσβυτεριανός

presbiteriano

πρεσβυτεριανός

presbyteerinen, presbyteriaani

πρεσβυτεριανός

presbytérien

πρεσβυτεριανός

prezbiterijanac, prezbiterijanski

πρεσβυτεριανός

presbiteriano

πρεσβυτεριανός

長老派の, 長老派の人

πρεσβυτεριανός

장로교회, 장로교회의

πρεσβυτεριανός

presbyteriaan, presbyteriaans

πρεσβυτεριανός

presbyterianer, presbyteriansk

πρεσβυτεριανός

prezbiterianin, prezbiteriański

πρεσβυτεριανός

presbiteriano

πρεσβυτεριανός

presbyterian, presbyteriansk

πρεσβυτεριανός

เกี่ยวกับนิกายหนึ่งของโปรเตสแตนต์, สมาชิกของนิกายหนึ่งในศาสนาคริสต์

πρεσβυτεριανός

Presbiteryan

πρεσβυτεριανός

Thuộc Đạo Trưởng lão Tin lành, Tín đồ Đạo Trưởng lão Tin lành

πρεσβυτεριανός

长老制的, 长老教会员
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close