πρεσβυτικός

Μεταφράσεις

πρεσβυτικός

presbytique
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close