πρηνής

Μεταφράσεις

πρηνής

prone
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close