προάγγελος

Μεταφράσεις

προάγγελος

précurseur

προάγγελος

precursor
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close