προαίρεση

Μεταφράσεις

προαίρεση

intention, will
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close