προαγωγός

Μεταφράσεις

προαγωγός

pander, pimp, promoter
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close