προαισθάνομαι

Μεταφράσεις

προαισθάνομαι

(proe'sθanome)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
διαισθάνομαι προαισθάνομαι κίνδυνο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close