προαναγγέλω

Μεταφράσεις

προαναγγέλω

prognosticate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close