προαναφερθείς

Μεταφράσεις

προαναφερθείς

aforementioned
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close