προβαίνω

Μεταφράσεις

προβαίνω

advance, proceed (pro'veno)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
προχωράω σε κτ προβαίνω σε δηλώσεις προβαίνω σε συλλήψεις
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close