προβιβάζομαι

Μεταφράσεις

προβιβάζομαι

(provi'vazome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
ανεβαίνω σε βαθμό προβιβάζομαι σε προϊστάμενο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close