προβληματισμός

Μεταφράσεις

προβληματισμός

problématique, questionnementconcernreflexiónriflessionereflectiereflexãoreflexerefleksionהשתקפותリフレクション반사สะท้อน (provlimati'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
τα ερωτηματικά και οι ανησυχίες γύρω από ένα θέμα
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close