προβληματισμός

Μεταφράσεις

προβληματισμός

problématique, questionnementconcernreflexiónreflexãoreflectiereflexeהשתקפותสะท้อนリフレクションrefleksion반사riflessione (provlimati'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
τα ερωτηματικά και οι ανησυχίες γύρω από ένα θέμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close