προγεφύρωμα

Μεταφράσεις

προγεφύρωμα

bridgehead
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close