προγνωστικό

Μεταφράσεις

προγνωστικό

(proɣnosti'ko)
ουσιαστικό ουδέτερο
υποθέσεις πάνω σε μελλοντικά αποτελέσματα τα προγνωστικά του αγώνα
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close