προγνωστικός

Μεταφράσεις

προγνωστικός

prognostique
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close