προγονισμός

Μεταφράσεις

προγονισμός

atavism
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close