προδιαγράφω

Μεταφράσεις

προδιαγράφω

prescribe, specify (proðja'ɣrafo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
σχεδιάζω από πριν
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close