προδοτικός

Μεταφράσεις

προδοτικός

traitorous, treacherous
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close