προειδοποιητικός

Μεταφράσεις

προειδοποιητικός

cautionary
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close