προειρημένος

Μεταφράσεις

προειρημένος

aforementioned
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close