προεργασία

Μεταφράσεις

προεργασία

(proerɣa'sia)
ουσιαστικό θηλυκό
προετοιμασία Η προεργασία είναι απαραίτητη.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close