προηγουμένως

Μεταφράσεις

προηγουμένως

قَبْلَpředtímførdavorbeforeantesaiemminavantranijeprima以前に앞에vroegerførwcześniejantesпреждеföreก่อนöncedentrước以前 (proiɣu'menos)
επίρρημα
πριν
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close