προηγούμενο

Μεταφράσεις

προηγούμενο

precedent

προηγούμενο

précédent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close