προικίζω

Μεταφράσεις

προικίζω

endow
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close