προικοδότηση

Μεταφράσεις

προικοδότηση

endowment
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close