προιωνίζομαι

Μεταφράσεις

προιωνίζομαι

augur
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close