προκαθορισμένος

Μεταφράσεις

προκαθορισμένος

foregone
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close