προκαταβάλλω

Μεταφράσεις

προκαταβάλλω

advance (prokata'valo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
πληρώνω ποσό από πριν προκαταβάλλω δόση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close