προκαταβολή

Μεταφράσεις

προκαταβολή

deposit, advanceacompte, avance사전ล่วงหน้าvorausзаранеепредварителноמראשzálohaavanceanticipo (prokatavo'li)
ουσιαστικό θηλυκό
μέρος ποσού που δίνεται εκ των προτέρων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close