προκαταβολικά

Μεταφράσεις

προκαταβολικά

in advance, beforehandpar avance, précédemmentمُقَدَّماًpředempå forhåndvorhercon antelaciónetukäteenunaprijedin anticipoあらかじめ미리van tevorenpå forhåndprzedtemantecipadamenteзаранееi förvägล่วงหน้าdaha öncedensớm hơn预先предварителноמראש (prokatavoli'ka)
επίρρημα
από πριν πληρώνω προκαταβολικά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close