προκαταλαμβάνω

Μεταφράσεις

προκαταλαμβάνω

anticipate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close