προκειμένου

Μεταφράσεις

προκειμένου

순서 (proci'menu)
σύνδεσμος
για να Θα κάνω ό,τι μπορώ, προκειμένου να σε δω ευχαριστημένο.
παρά να Προκειμένου να είμαι μόνη, προτιμώ να βγω μαζί του.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close