προκηρύσσω

Μεταφράσεις

προκηρύσσω

proclaim (proci'riso)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
αναγγέλλω επίσημα προκηρύσσω διαγωνισμό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close