προκύπτει

Μεταφράσεις

προκύπτει

(pro'cipti)
ρήμα 3ο
συνεπάγεται προκύπτει ότι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close