προλετάριος

Μεταφράσεις

προλετάριος

proletarian, prole

προλετάριος

prolétaire
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close