προλεχθείς

Μεταφράσεις

προλεχθείς

aforesaid
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close