προμήνυμα

Μεταφράσεις

προμήνυμα

portent, presage (pro'minima)
ουσιαστικό ουδέτερο
σημάδι προμήνυμα αρρώστιας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close