προμαγειρεμένος

Μεταφράσεις

προμαγειρεμένος

مَطْهُوّ

προμαγειρεμένος

předvařený

προμαγειρεμένος

færdiglavet

προμαγειρεμένος

vorgekocht

προμαγειρεμένος

ready-cooked, ready-to-serve

προμαγειρεμένος

precocido, precocinado

προμαγειρεμένος

valmiiksi keitetty

προμαγειρεμένος

préparé

προμαγειρεμένος

gotov

προμαγειρεμένος

precotto

προμαγειρεμένος

調理済みの

προμαγειρεμένος

이미 익혀진

προμαγειρεμένος

kant-en-klaar

προμαγειρεμένος

ferdigkokt

προμαγειρεμένος

gotowy do spożycia

προμαγειρεμένος

já cozido, já cozinhado

προμαγειρεμένος

приготовленный

προμαγειρεμένος

färdiglagad

προμαγειρεμένος

ที่สุกแล้ว

προμαγειρεμένος

hazır yemek

προμαγειρεμένος

nấu sẵn

προμαγειρεμένος

事先煮好的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close