προμηνύω

Μεταφράσεις

προμηνύω

présager (promi'nio)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
δείχνω από πριν Τα σύννεφα προμηνύουν βροχή.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close